Bricbarca | El Sant Ramon | Activitats | Vela llatina | Histňria marítima de Vilassar de Mar | Enllaços
 

ElGRÀTIL
Vora de la vela que se nuga a l'antena per mig dels batafions . Porta una relinga (corda grossa) cosida a la vora de la vela per reforçar-la.

PUJAMEN
Es lapart baixa de la vela, i va corvada negativament per a que quan naveguem de cenyida i se tire de l´escota la vela que ben tesada.

A la relinga del pujamen, normalment van dos gasses menudes. La de mes a proa , se utilitza per acuartelar la vela quan naveguem sobre l´arbre evitant que el pujamen quede fluix i la vela forme arrugues en la part alta de la vela en la bossa de proa. La gassa situada mes a popa de la relinga del pujamen, se utilitza per nugar el xicote de la maniobra del senal i poder desventar la vela si tingerem necessitat de quedar-se a la ronsa sense haver d’arriar la vela.

BATEDOR
Part posterior de la vela. No porta relinga per a que el vent , quan eixca de la vela no formi turbulències, però porta un cap fi per dins de la costura que estirant-lo quan fa poc de vent, li donar mes bossa a la vela.

RELINGA
Cap que es cus fortament a les vores de la vela per reforçar-les. Les vores de la vela que duen relinga son el gràtil i el pujamen.

FAIXA DE RISSOS
Cada una de les fileres de rissos que porta una vela. Solen portar-ne dos o tres en la part del gràtil. Els seus noms son Tercerol, d'enmig i menut

Sol ser una cinta de tela cosida a la vela des de el puny del car fins al batedor per on se passen els batafions per poder envergar la vela a l´antena i reduir la superfície vèlica. Algunes veles porten una faixa de rissos al pujamen per plegar una rissada, sense arriar l´antena.

FALDA
Caiguda de la vela.

ANGLES D’UNA VELA
Els angles d’una vela se denominen punys.

PUNY DECAR O AMURA
Angle de proa de la vela va reforçat amb varies teles o cuir. Porta una gassa per encapillar lavela ala punta del car.

PUNY DE PENA
Angle de la vela que va a la part alta de l`antena.

PUNY D'ESCOTA
Angle de popa de la vela porta una gassa on va nugada l'escota va reforçat igual que el puny del car.

ULLAO
Ullet on es passen els batafions dels rissos.

BATAFIONS
Caps fins i curts que nugats a la relinga del gràtil o cosits a las faixes de rissos, serveixen per envergar la vela a l´antena i en cas de necessitat de reduir la superfície de la vela, prendre les rissades convinents.

   
 
   
 
Vela Llatina
   
©2005 bricbarca
Port de Mataró
Museum Marítim de Barcelona
Museu de la Marina de Vilassar
Ajuntament Vilassar de Mar
bricbarca@gmail.com